Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku

Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku

ZPO Oszczywilk

Historia szkoły

Szkoła podstawowa w Oszczywilku powstała najprawdopodobniej z inicjatywy miejscowego dziedzica Piotra Danysza, u którego we dworze od wielu lat odbywały się komplety dla młodzieży wiejskiej z okolicznych miejscowości, gdzie uczono czytania, pisania i rachunków. Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie szkoły jako instytucji państwowej pochodzą z roku 1923. Są to arkusze ocen uczniów, którzy uczęszczali w tym okresie do szkoły. Pierwszym nauczycielem i zapewne kierownikiem był Piotr Mulko. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym mieszkaniu u pana Wojciecha Plewki. Potem lekcje odbywały się w Ogonowie u pana Jana Głodka. Około 1934 roku wybudowano drewnianą szkołę na działce darowanej przez rodzinę Danyszów. Do szkoły uczęszczały dzieci z Oszczywilka, Ogonowa, Brusowa i Janisz. Szkoła była dwuklasowa i chodziło do niej od 64 uczniów w roku szkolnym 1923/24 do 131 w roku szkolnym 1936/37. W latach 1923-30 była to Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Oszczywilku. W następnych latach funkcjonowała jako Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Brusowie z siedzibą w Oszczywilku. Od powstania szkoły do 1938 roku stanowiska kierowników i nauczycieli szkoły powszechnej w Brusowie i Oszczywilku obejmowali: 1923-25 Piotr Mulko - kierownik i nauczyciel 1926-28 Leonard Rodziewicz � kierownik 1926-27 Eudoksja Romanenczuk � nauczycielka 1928-29 Stefania Śkiślewiczówna � kierownik i nauczyciel 1929-31 Jan Madoń � kierownik 1930-31 Franciszek Głuszczyk � nauczyciel 1931-32 Janina Dąbrowska � kierownik 1932-38 Zofia Czerwińska � kierownik 1932�35 Janina Dąbrowska � nauczycielka 1935-38 Stefania Marszałowiczówna Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe było bardzo skromne. Do szkoły uczęszczało wielu uczniów, jednak zdarzały się częste nieobecności na zajęciach spowodowane koniecznością pracy w polu i trudnymi warunkami życia na wsi. Przyszedł czas okupacji niemieckiej. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty. Z przekazów ustnych wiadomo, że nauczycielami w tym czasie była pani Zofia Czerwinska �zapewne kierownik , Janusz Cyprian Walkowski i Natalia Mroczkowska. Jak podają źródła Związku Nauczycielstwa Polskiego wymienieni nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Kolejne dokumenty pochodzące z roku szkolnego 1945/46 mówią o siedmioklasowej szkole, która mieściła się w wybudowanym przed wojną budynku . W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych lekcje odbywały się w dwóch miejscach: w drewnianej szkole i w pomieszczeniach dworu zakupionego od rodziny Danyszów przez pana Feliksa Krzywca. W okresie od 1945 roku w szkole uczyli: Janina Dąbrowska, Natalia Mroczkowska, Henryk Bany, Helena Dąbrowska, Henryk Dąbrowski, Bożena Piętka, Jan Pawłowski, Franciszek Pyrka, Kazimiera Majek, J. Pyrka, Dudzik, Paciorek, Daniela Kuchnio, M. Michałek, Genowefa Walasek (Cięciara), Ludwik Kuchnio, Izabela Cieśla, Zofia Łukasik (Beczek), M. Żmuda, Genowefa Wiącek, Rafał Błachnio, Kazimierz Błachnio, Alina Mucha (Krzywiec), Wiesława Szymańska, Stanisława Walasek, Wiesława Kościesza (Stolarczyk), Pelagia Miłosz, Henryka Dębek, Hanna Kurek, Krzysztof Witek, Marta Borowska, Mariola Dębek (Mróz), Małgorzata Jurysta (Wojtasik), Jan Rogala, Agnieszka Kapusta, Agnieszka Głodnicka, Beata Miłosz, Katarzyna Warowna. Stanowisko kierowników, a później dyrektorów szkoły w Oszczywilku w wymienionym okresie pełnili: 1951/1952 - Henryk Bany 1953-1955 � Franciszek Pyrka 1956-1961 � Ludwik Kuchnio 1961-1968 � Daniela Kuchnio 1968-1997 � Stanisław Miłosz Od roku szkolnego 1974/75 szkoła zmieniła stopień organizacyjny i stała się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rykach. Wówczas nauka dla uczniów z klas I-IV odbywała się w Oszczywilku, a dzieci z klas V-VIII uczyły się w Rykach lub w Bazanowie. Już w latach 70-tych zaczęto myśleć o nowej, większej szkole, ale plany mieszkańców wsi nie mogły się ziścić. Dopiero w marcu 1980 roku powstał 12 osobowy Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który rozpoczął gromadzenie społecznych środków na ten cel. Gospodarze z Oszczywilka przekazali działki pod budowę szkoły i rozpoczęły się działania, które w efekcie doprowadziły do powstania nowego, obszernego budynku. W budowę szkoły włączyli się wszyscy mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pomagano materialnie i finansowo, dzieci zbierały złom, szkło i makulaturę, a nauczyciele zadeklarowali po 200 zł. miesięcznie na ten cel. Tak więc dzięki aktywności komitetu, dyrektora i społeczeństwa doszło do ukończenia budowy.Historia Szkoły Podstawowej w Oszczywilku Szkoła podstawowa w Oszczywilku powstała najprawdopodobniej z inicjatywy miejscowego dziedzica Piotra Danysza, u którego we dworze od wielu lat odbywały się komplety dla młodzieży wiejskiej z okolicznych miejscowości, gdzie uczono czytania, pisania i rachunków. Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie szkoły jako instytucji państwowej pochodzą z roku 1923. Są to arkusze ocen uczniów, którzy uczęszczali w tym okresie do szkoły. Pierwszym nauczycielem i zapewne kierownikiem był Piotr Mulko. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym mieszkaniu u pana Wojciecha Plewki. Potem lekcje odbywały się w Ogonowie u pana Jana Głodka. Około 1934 roku wybudowano drewnianą szkołę na działce darowanej przez rodzinę Danyszów. Do szkoły uczęszczały dzieci z Oszczywilka, Ogonowa, Brusowa i Janisz. Szkoła była dwuklasowa i chodziło do niej od 64 uczniów w roku szkolnym 1923/24 do 131 w roku szkolnym 1936/37. W latach 1923-30 była to Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Oszczywilku. W następnych latach funkcjonowała jako Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Brusowie z siedzibą w Oszczywilku. Od powstania szkoły do 1938 roku stanowiska kierowników i nauczycieli szkoły powszechnej w Brusowie i Oszczywilku obejmowali: 1923-25 Piotr Mulko - kierownik i nauczyciel 1926-28 Leonard Rodziewicz � kierownik 1926-27 Eudoksja Romanenczuk � nauczycielka 1928-29 Stefania Śkiślewiczówna � kierownik i nauczyciel 1929-31 Jan Madoń � kierownik 1930-31 Franciszek Głuszczyk � nauczyciel 1931-32 Janina Dąbrowska � kierownik 1932-38 Zofia Czerwińska � kierownik 1932�35 Janina Dąbrowska � nauczycielka 1935-38 Stefania Marszałowiczówna Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe było bardzo skromne. Do szkoły uczęszczało wielu uczniów, jednak zdarzały się częste nieobecności na zajęciach spowodowane koniecznością pracy w polu i trudnymi warunkami życia na wsi. Przyszedł czas okupacji niemieckiej. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty. Z przekazów ustnych wiadomo, że nauczycielami w tym czasie była pani Zofia Czerwinska �zapewne kierownik , Janusz Cyprian Walkowski i Natalia Mroczkowska. Jak podają źródła Związku Nauczycielstwa Polskiego wymienieni nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Kolejne dokumenty pochodzące z roku szkolnego 1945/46 mówią o siedmioklasowej szkole, która mieściła się w wybudowanym przed wojną budynku . W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych lekcje odbywały się w dwóch miejscach: w drewnianej szkole i w pomieszczeniach dworu zakupionego od rodziny Danyszów przez pana Feliksa Krzywca. W okresie od 1945 roku w szkole uczyli: Janina Dąbrowska, Natalia Mroczkowska, Henryk Bany, Helena Dąbrowska, Henryk Dąbrowski, Bożena Piętka, Jan Pawłowski, Franciszek Pyrka, Kazimiera Majek, J. Pyrka, Dudzik, Paciorek, Daniela Kuchnio, M. Michałek, Genowefa Walasek (Cięciara), Ludwik Kuchnio, Izabela Cieśla, Zofia Łukasik (Beczek), M. Żmuda, Genowefa Wiącek, Rafał Błachnio, Kazimierz Błachnio, Alina Mucha (Krzywiec), Wiesława Szymańska, Stanisława Walasek, Wiesława Kościesza (Stolarczyk), Pelagia Miłosz, Henryka Dębek, Hanna Kurek, Krzysztof Witek, Marta Borowska, Mariola Dębek (Mróz), Małgorzata Jurysta (Wojtasik), Jan Rogala, Agnieszka Kapusta, Agnieszka Głodnicka, Beata Miłosz, Katarzyna Warowna. Stanowisko kierowników, a później dyrektorów szkoły w Oszczywilku w wymienionym okresie pełnili: 1951/1952 - Henryk Bany 1953-1955 � Franciszek Pyrka 1956-1961 � Ludwik Kuchnio 1961-1968 � Daniela Kuchnio 1968-1997 � Stanisław Miłosz Od roku szkolnego 1974/75 szkoła zmieniła stopień organizacyjny i stała się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rykach. Wówczas nauka dla uczniów z klas I-IV odbywała się w Oszczywilku, a dzieci z klas V-VIII uczyły się w Rykach lub w Bazanowie. Już w latach 70-tych zaczęto myśleć o nowej, większej szkole, ale plany mieszkańców wsi nie mogły się ziścić. Dopiero w marcu 1980 roku powstał 12 osobowy Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który rozpoczął gromadzenie społecznych środków na ten cel. Gospodarze z Oszczywilka przekazali działki pod budowę szkoły i rozpoczęły się działania, które w efekcie doprowadziły do powstania nowego, obszernego budynku. W budowę szkoły włączyli się wszyscy mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pomagano materialnie i finansowo, dzieci zbierały złom, szkło i makulaturę, a nauczyciele zadeklarowali po 200 zł. miesięcznie na ten cel. Tak więc dzięki aktywności komitetu, dyrektora i społeczeństwa doszło do ukończenia budowy.Historia Szkoły Podstawowej w Oszczywilku Szkoła podstawowa w Oszczywilku powstała najprawdopodobniej z inicjatywy miejscowego dziedzica Piotra Danysza, u którego we dworze od wielu lat odbywały się komplety dla młodzieży wiejskiej z okolicznych miejscowości, gdzie uczono czytania, pisania i rachunków. Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie szkoły jako instytucji państwowej pochodzą z roku 1923. Są to arkusze ocen uczniów, którzy uczęszczali w tym okresie do szkoły. Pierwszym nauczycielem i zapewne kierownikiem był Piotr Mulko. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym mieszkaniu u pana Wojciecha Plewki. Potem lekcje odbywały się w Ogonowie u pana Jana Głodka. Około 1934 roku wybudowano drewnianą szkołę na działce darowanej przez rodzinę Danyszów. Do szkoły uczęszczały dzieci z Oszczywilka, Ogonowa, Brusowa i Janisz. Szkoła była dwuklasowa i chodziło do niej od 64 uczniów w roku szkolnym 1923/24 do 131 w roku szkolnym 1936/37. W latach 1923-30 była to Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Oszczywilku. W następnych latach funkcjonowała jako Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Brusowie z siedzibą w Oszczywilku. Od powstania szkoły do 1938 roku stanowiska kierowników i nauczycieli szkoły powszechnej w Brusowie i Oszczywilku obejmowali: 1923-25 Piotr Mulko - kierownik i nauczyciel 1926-28 Leonard Rodziewicz � kierownik 1926-27 Eudoksja Romanenczuk � nauczycielka 1928-29 Stefania Śkiślewiczówna � kierownik i nauczyciel 1929-31 Jan Madoń � kierownik 1930-31 Franciszek Głuszczyk � nauczyciel 1931-32 Janina Dąbrowska � kierownik 1932-38 Zofia Czerwińska � kierownik 1932�35 Janina Dąbrowska � nauczycielka 1935-38 Stefania Marszałowiczówna Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe było bardzo skromne. Do szkoły uczęszczało wielu uczniów, jednak zdarzały się częste nieobecności na zajęciach spowodowane koniecznością pracy w polu i trudnymi warunkami życia na wsi. Przyszedł czas okupacji niemieckiej. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty. Z przekazów ustnych wiadomo, że nauczycielami w tym czasie była pani Zofia Czerwinska �zapewne kierownik , Janusz Cyprian Walkowski i Natalia Mroczkowska. Jak podają źródła Związku Nauczycielstwa Polskiego wymienieni nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Kolejne dokumenty pochodzące z roku szkolnego 1945/46 mówią o siedmioklasowej szkole, która mieściła się w wybudowanym przed wojną budynku . W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych lekcje odbywały się w dwóch miejscach: w drewnianej szkole i w pomieszczeniach dworu zakupionego od rodziny Danyszów przez pana Feliksa Krzywca. W okresie od 1945 roku w szkole uczyli: Janina Dąbrowska, Natalia Mroczkowska, Henryk Bany, Helena Dąbrowska, Henryk Dąbrowski, Bożena Piętka, Jan Pawłowski, Franciszek Pyrka, Kazimiera Majek, J. Pyrka, Dudzik, Paciorek, Daniela Kuchnio, M. Michałek, Genowefa Walasek (Cięciara), Ludwik Kuchnio, Izabela Cieśla, Zofia Łukasik (Beczek), M. Żmuda, Genowefa Wiącek, Rafał Błachnio, Kazimierz Błachnio, Alina Mucha (Krzywiec), Wiesława Szymańska, Stanisława Walasek, Wiesława Kościesza (Stolarczyk), Pelagia Miłosz, Henryka Dębek, Hanna Kurek, Krzysztof Witek, Marta Borowska, Mariola Dębek (Mróz), Małgorzata Jurysta (Wojtasik), Jan Rogala, Agnieszka Kapusta, Agnieszka Głodnicka, Beata Miłosz, Katarzyna Warowna. Stanowisko kierowników, a później dyrektorów szkoły w Oszczywilku w wymienionym okresie pełnili: 1951/1952 - Henryk Bany 1953-1955 � Franciszek Pyrka 1956-1961 � Ludwik Kuchnio 1961-1968 � Daniela Kuchnio 1968-1997 � Stanisław Miłosz Od roku szkolnego 1974/75 szkoła zmieniła stopień organizacyjny i stała się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rykach. Wówczas nauka dla uczniów z klas I-IV odbywała się w Oszczywilku, a dzieci z klas V-VIII uczyły się w Rykach lub w Bazanowie. Już w latach 70-tych zaczęto myśleć o nowej, większej szkole, ale plany mieszkańców wsi nie mogły się ziścić. Dopiero w marcu 1980 roku powstał 12 osobowy Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który rozpoczął gromadzenie społecznych środków na ten cel. Gospodarze z Oszczywilka przekazali działki pod budowę szkoły i rozpoczęły się działania, które w efekcie doprowadziły do powstania nowego, obszernego budynku.W budowę szkoły włączyli się wszyscy mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pomagano materialnie i finansowo, dzieci zbierały złom, szkło i makulaturę, a nauczyciele zadeklarowali po 200 zł. miesięcznie na ten cel. Tak więc dzięki aktywności komitetu, dyrektora i społeczeństwa doszło do ukończenia budowy. 1 września 1989 roku rozpoczęły się lekcje w nowym budynku szkolnym, do którego uczęszczały dzieci od klasy pierwszej do ósmej. W szkole istniały również oddziały przedszkolne. Od roku szkolnego 1999/2000, po reformie szkolnictwa szkoła stała się szkołą sześcioklasową. Od 1997 do 2010 roku funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oszczywilku pełniła pani mgr Henryka Bany, obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Szymańska, a kadrę pedagogiczną tworzą następujący nauczyciele: mgr Dorota Bartyś, mgr Bożena Cieloch, mgr Emil Cuch, mgr Barbara Kornas,mgr Joanna Makulec,mgr Barbara Mazur, mgr Małgorzata Mazurek, mgr Włodzimierz Pawlik, mgr Irena Szaruga, mgr Wioletta Kaczorek, mgr Agnieszka Jabłońska. Obecnie szkoła zmieniła swoją strukturę organizacyjną i jest Zespołem Placówek Oświatowych w Oszczywilku, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Piotra Danysza i Przedszkole Samorządowe.