Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku

Zespół Placówek Oświatowych w Oszczywilku

ZPO Oszczywilk

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca - p. Barbara Filipek
Skład Zarządu
p. Renata Wardal
p. Małgorzata Kępka
p. Katarzyna Jendrych